Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Kędzierzynie-Koźlu, dalej jako MZK szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.

Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów RODO znajdują się w tzw. klauzuli (obowiązku) informacyjnym administratora danych – MZK – czytaj 

Jednocześnie informujemy Państwa, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić MZK na szkodę został wprowadzony monitoring wizyjny obiektów Spółki jak i pojazdów komunikacyjnych (autobusów). Korzystając z pojazdów MZK lub przebywając na terenie zakładu MZK zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku.

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (nie dotyczy to przetwarzania danych zebranych poprzez monitoring). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych można dokonać przesyłając odpowiedni wniosek w formie pisemnej na nasz adres: ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres iod@mzkkk.pl