Dofinansowanie UE

Tabor autobusowy dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013

Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III

Termin zakończenia: 2015-03-31
Wartość: 2 856 467,11 zł
Dofinansowanie: 1 973 981.33, tj. 85.00 %  kosztów kwalifikowalnych

Projekt dofinansowany z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Przedmiotem prezentowanego projektu jest zakup 3 nowych autobusów (2014) zaliczanych do klasy midi, niskopodłogowych/niskowejściowych, spełniających standardy emisji spalin Euro 6. Wspomaganie kierownicy, zawieszenie pneumatyczne z systemem przyklęku, odporna na ścieranie, zabrudzenie i zniszczenie tapicerkę.

Wszystkie planowane do zakupu autobusy wyposażone w:

 • Systemy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (rampę i przyklęk, miejsce dla osób niepełnosprawnych, pasy bezwładnościowe, przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu);
 • Monitoring przestrzeni pasażerskiej;
 • Urządzenia informacji wizualnej i głosowej (tablice informacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, urządzenia głośnomówiące z automatyczna zapowiedzią przystanków, radiofonizacje).

Autobusy, które podlegały wymianie, miały powyżej 20 lat (rok produkcji pojazdów to 1993 r).

Tytuł projektu: Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV

Termin zakończenia: 2015-11-24
Wartość: 2 088 294,51 zł
Dofinansowanie: 1 140 020.69, tj. 67.00 % kosztów kwalifikowalnych

Projekt dofinansowany z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Przedmiotem prezentowanego projektu był zakup 2 nowych autobusów (2015) zaliczanych do klasy maxi, niskopodłogowych/niskowejściowych, spełniających standardy emisji spalin Euro 6.

Posiadają wspomaganie kierownicy, zawieszenie pneumatyczne z systemem przyklęku, odporna na ścieranie, zabrudzenie i zniszczenie tapicerkę. Wszystkie  autobusy wyposażone w:

 • systemy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (rampę i przyklęk, miejsce dla osób niepełnosprawnych, pasy bezwładnościowe, przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu);
 • monitoring przestrzeni pasażerskiej;
 • urządzenia informacji wizualnej i głosowej (tablice informacyjne zewnętrzne i wewnętrzne,
 • urządzenia głośnomówiące z automatyczna zapowiedzią przystanków, radiofonizacje).
 • wiek wymienianych autobusów w roku wymiany, tj. w 2015 roku – 15 lat.

Zakupie Taboru ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Tytuł projektu:

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – Etap II

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.01-16-0002/17-00

Beneficjent:
Gmina Kędzierzyn-Koźle

Partner: PKS w Strzelcach Opolskich S.A.

Termin zakończenia: 2019-09-30
Wartość: 19 010 769,30 zł
Dofinansowanie: 8 900 000,00, tj. 57,58 % kosztów kwalifikowalnych.

Przedmiotem projektu będzie infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską, zakup i uruchomienie e-usług oraz zakup 19 nowych autobusów o łącznej pojemności 1.113 miejsc siedzących i stojących, w tym: ‘

Dla Gminy Kędzierzyn-Koźle (w 2019 roku) 340 miejsc:

 • 3 szt. autobusów z silnikami diesla,
 • 1 szt. autobus hybrydowy.

Dla PKS Strzelce Opolskie (w 2018 roku) 773 miejsc:

 • 2 szt. autobusów Mini,
 • 6 szt. autobusów MIDI,
 • 5 szt. autobusów MIDI w części niskopodłogowej,
 • 2 szt. autobusów MAXI,

Zakupione autobusy będą spełniać graniczne warunki w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin zawartych, w normie Euro 6. Przedmiotowa inwestycja wynika z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej gmin, na których będą świadczone usługi transportu publicznego przez zakupiony tabor, które należą do Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego i są to: Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica, Zawadzkie, Jemielnica.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej będzie dostarczać dyspozytorom oraz osobom zarządzającym transportem w czasie rzeczywistym informacje o pozycji poszczególnych pojazdów i ich relacji do rozkładów jazdy.

Umożliwi to usprawnienie procesów zarządzania eksploatowanymi autobusami. Rozbudowa systemu przyczyni się do:

 • integracji systemów PKS w Strzelcach Opolskich i MZK w Kędzierzynie-Koźlu,
 • podniesienia poziomu wizerunku przewozów realizowanych przez Wnioskodawcę i Partnera,
 • zahamowania niekorzystnego trendu rezygnacji z komunikacji publicznej na rzecz komunikacji indywidualnej w wyniku dostarczenia pasażerom lepszej jakości informacji o podróżach.